Leerlijn

Er werd een leerlijn ontwikkeld om een globaal beeld te schetsen van de vaardigheden die wij onderscheiden bij computationeel denken. We splitsten op naar vaardigheden en graad. De activiteiten zijn erin opgenomen, samen met algemene doelen (overkoepelend) en een heleboel voorbeelden om de inhoud te illustreren. De leerlijn wil een handvat aanreiken om als school computationeel denken te implementeren. Geen afvinklijst, maar eerder een aanzet, vrij aan te passen binnen de eigen schoolcontext.

Download de leerlijn van computationeel denken.